Intigritetspolicy - GDPR

Hantering av personuppgifter 

Fridhem städ och stöd AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna använder vi bland annat för marknadsföring. 

Behandling av personuppgifter

Fridhem städ och stöd AB avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Fridhem städ och stöd AB och som samlas in i samband med abonnemang/avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). 
 
Informationen består av köpta och genomförda tjänster från Fridhem städ och stöd AB samt andra tjänster som Fridhem städ och stöd AB och/ eller samarbetspartners har tillhandahållit. 
 
Fridhem städ och stöd AB använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att ta hänsyn till och erbjuda säsongsmässiga variationer och tilläggstjänster i varje kunds behov och köpmönster. 
 
Fridhem städ och stöd AB behandlar personuppgifterna internt inom företaget och använder även utomstående företag som får del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs. 
 
Exempel på information som samlas in är personnummer, personinformation, hushållets storlek, boendeform, husdjur, ägande av fritidshus etc. 
 
Om du vill veta mer om hur vi använder oss av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare av våra tjänster kan du läsa mer om det i vår fullständiga integritetspolicy som du kan beställa av Extra Rent. 
 

Kreditupplysningar

Fridhem städ och stöd AB förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning om kunden innan avtal ingås samt under avtalets gång. Dock är detta inget som tillämpas vanligtvis. Fridhem städ och stöd AB äger rätt att mot bakgrund av vad som framgår av kreditupplysningen avböja att ingå avtal med kunden eller avbryta pågående avtal.  
 

Medarbetare

Beträffande hantering av personuppgifter för medarbetare följer vi kraven för GDPR. Närmare förtydligande kring policyn delges medarbetaren vid anställning. 

Cookies